Imate vprašanje? Pokličite nas.

Splošni pogoji

Cene, plačilni pogoji in naročanje blaga

Cene v spletnem katalogu poslovnih in promocijskih daril so izražene v EUR ter brez DDV in veljajo skladišče Promoteam d.o.o. Zaradi nenehnih sprememb na trgu si pridržujemo pravico do spremembe cene, brez predhodnega opozorila.

Najmanjši znesek vsakokratnega naročila je 250 EUR (brez DDV), razen pri artiklih, kjer je minimalna količina za naročilo posebej označena. Cene veljajo za plačila po predračunu. Plačilo po dobavi blaga je možno le ob predhodnem dogovoru in izročitvi dogovorjenega instrumenta zavarovanja plačila. O vrsti in načinu zavarovanja plačila odloča prodajalec. Naročeno in dobavljeno blago ostaja last prodajalca, dokler ni v celoti plačano. V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico do zaračunavanja zakonitih zamudnih obresti.

Kupec lahko odda naročilo preko spletne aplikacije, elektronskega naslova ali pa z naročilnico, poslano po klasični ali elektronski pošti. Naročilo postane za prodajalca obvezujoče, če s strani kupca prejme dogovorjeno kupnino do zapadlosti predračuna in navodila za izdelavo dodatnih storitev, če so bile le-te naročene. Ponujene cene in dobavni pogoji veljajo le za naročila in plačila, ki jih prodajalec prejme do zapadlosti predračuna. Za vsa naročila in plačila, ki jih prodajalec prejme po tem datumu, lahko veljajo drugačni pogoji. Prav tako se lahko pogoji spremenijo, v kolikor kupec zamuja z dostavo navodil za izdelavo dodatnih storitev.

Naročilo dodatnih storitev

Na vse pri nas kupljene izdelke vam nudimo tisk, vezenje, lasersko graviranje in druge oblike avtorizacije artiklov. Logotip ali kreativo je potrebno poslati na elektronski naslov info@promoteam.si in sicer obvezno v vektorskem zapisu. Ob tem mora kupec obvezno navesti vrsto storitve, ki jo naroča, podatke o barvah logotipa (po Pantone lestvici) ter velikost in želeno pozicijo na samem izdelku. V cenah dodatnih storitev ni vračunano oblikovanje in risanje. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene, v kolikor bi kopleksnost logotipa in reprodukcija le tega zahtevala posebno tehniko izdelave.

Dobava blaga

Dobavni rok je definiran v ponudbi ali predračunu, ki ga prodajalec izstavi za vsakokratno povpraševanje ali naročilo.

Kupec je seznanjen, da so dovoljena manjša odstopanja blaga iz spletnega kataloga tako bo barvi, kakovosti, dimenzijah ali materialu in za katere prodajalec ne more odgovarjati. Nekatere slike v spletnem katalogu so simbolične. Prav tako lahko pri tisku kataloga in cenika pride do napak, na katere prodajalec ne more vplivati in zanje ne more odgovarjati. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov vas bomo ob vašem naročilu o tem obvestili. Dekorativni material ni vključen v ceni artikla. V primeru, da zaloga artikla poide, prodajalec ne jamči ponovne dobave tega artikla. 

V izogib nevšečnostim ima kupec pred nakupom pravico videti vzorec artikla, ki ga naroča. Vzorci artiklov iz spletnega kataloga so na voljo v vzorčni sobi na sedežu podjetja prodajalca. Na željo lahko prodajalec vzorce pošlje kupcu tudi po pošti. V kolikor kupec pred nakupom ne izrazi želje, da bi artikel pregledal glede kakovosti, barve, velikosti ali materiala, izgubi pravico do poznejših reklamacij ali zamenjave artikla.

Naročene artikle dostavimo kupcu s hitro pošto ali lastnim prevozom, do vhoda. Dostava se vrši na stroške kupca, razen, če je dogovorjeno drugače.

Reklamacije

Ob prejemu blaga je kupec dolžan prejeto blago skrbno pregledati. Morebitne reklamacije glede količine prodajalec upošteva samo, če kupec ugotovi manjko in o tem obvesti prodajalca takoj, ob prejemu blaga. Kasnejših reklamacij glede količine prodajalec ne more upoštevati. Reklamacije glede kakovosti lahko kupec vloži pri prodajalcu v roku 8 (osem) dni po prejemu blaga in sicer tako, da vse artikle, za katere meni, da so neustrezni, vrne na naslov prodajalca skupaj s komisijskim zapisnikom, ki mora obvezno vsebovati vse razloge in natančno opredeliti vse napake, zaradi katerih meni, da je blago neustrezno. Kupec soglaša, da bo prodajalec upošteval samo pravočasno prispele reklamacije. V primeru, da kupec blago vrne po pošti, se upošteva za datum reklamacije datum oddaje pošiljke na pošto. Reklamacija ne velja za artikle s tiskom, vezenjem, graviranjem ali kako drugače avtoriziranim blagom, če te dodatne storitve niso bile opravljene pri prodajalcu.

Končne določbe

Pri poslovanju se prodajalec zgleduje po dobrih poslovnih običajih in skrbi, da vsak spor rešuje sporazumno in po mirni poti. V kolikor to ne bi bilo mogoče je pristojno stvarno sodišče v Celju.

 

PROMOTEAM d.o.o., Slomškov trg 1, 3000 Celje

Poslovna in promocijska darila

Celje, 2015