O nas:

 

PROMOTEAM d.o.o.

Poslovna in promocijska darila

Slomškov trg 1, 3000 Celje, Slovenija

tel.:  03 49 000 82

e.mail:  info@promoteam.si

 

Družba PROMOTEAM trgovina in storitve d.o.o. je vpisana v sodni register dne 11.03.2002,

številka vložka: 1/35777/00 in Srg 2006/03011, Ustanovitveni kapital družbe je 8.763,00 EUR. 

Matična številka: 1690299000, ID za DDV: SI35385251

Poslovni račun pri NLB d.d. številka 0201 1009 0992 125,